Це категорія, яка включає в себе книги, що досліджують ці два важливі періоди в історії Європи. Середньовіччя охоплює період з 5 століття до 15 століття, а Відродження — період з 14 століття до 17 століття.

Середньовіччя було періодом великих змін і потрясінь у Європі. Це був період панування християнства, а також період великих політичних потрясінь, таких як Хрестові походи та Столітня війна. Середньовіччя також було періодом великих культурних досягнень, таких як будівництво готичної архітектури та створення середньовічної літератури.

Відродження було періодом відродження інтересу до античності та класичного мистецтва. Це був також період великих наукових і технологічних досягнень, таких як винахід книгодрукування та відкриття Нового Світу. Відродження також було періодом великих культурних досягнень, таких як створення Ренесансного мистецтва та літератури.